Odpusty

Odpust główny:
uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - 8 września.

W roku 1990 udało się przywrócić tradycję wzajemnego uczestniczenia wiernych w uroczystościach odpustowych ze słowackiej parafii Mniszek n/Popradem i Piwnicznej Zdroju. My udajemy się w procesji do Mniszka na uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego (niedziela przed lub po 14 września). Parafianie z Mniszka przychodzą do nas również procesyjnie w dniu 8 września. Uroczyste sumy w tych dniach podkreślają jedność Kościoła mimo różnicy językowej wiernych.

Odpust drugorzędny:
uroczystość Najświętszej Panny Królowej Polski - 3 maj