Heroiczność cnót Janiny Woynarowskiej

Polecamy lekturę Biuro Prasowego Stolicy Apostolskiej -

www.ekai.pl/polska-pielegniarka-coraz-blizej-beatyfikacji/
 

Modlitwa o beatyfikację
Służebnicy Bożej Janiny Woynarowskiej

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty wezwałeś Służebnicę Twoją Janinę Woynarowską do świadczenia dobra ludziom chorym i opuszczonym. Spraw, prosimy, aby ta, które w swoim życiu, idąc wiernie za tchnieniem Ducha Świętego, ofiarnie wypełniała przykazania Boga i bliźniego, doznała chwały ołtarzy. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Panie Jezu, Odkupicielu człowieka, Służebnica Janina Woynarowska zawsze spieszyła z pomocą chorym i biednym. Błagamy Cię, by i dzisiaj swoim wstawiennictwem pomagała wszystkim dotkniętym bólem i cierpieniem, a swym przykładem uczyła nas na co dzień chrześcijańskiej miłości. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Imprimatur: Kuria Metropolitarna w Krakowie
Nr 359/99, z dn. 12 III 1999 r.
+ Kazimierz Nycz, wikariusz generalny
Ks. Jan Dyduch, kanclerz