25.09.2021, Święcenia kapłańskie dk. Waldemara Dziedziny SMA