19.04.2020, Droga Światła, Spotkanie ze zmartwychwstałym Zbawcą i Przyjacielem, Ks. Krzysztof Czech