Bucznik - Górska Kaplica Narodu Polskiego

Krzyż Millenijny
i Górska Kaplica Narodu Polskiego na Buczniku
(715 m n.p.m.)

Proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością …; abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest największa, która wyraziła się przez Krzyż,
a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.
(św. Jan Paweł II)

Bucznik – to od wieków szczególne miejsce dla mieszkańców Nadpopradzkiego Beskidu, zaś od roku 1966 – Góra Święta. Tu właśnie w roku 1966, proboszcz piwniczańskiej parafii – ks. Ludwik Siwadło wraz z pełnymi wiary i odwagi parafianami postawił żelazny Krzyż, aby uczcić 1000 - lecie Chrztu Polski oraz ukazać korzenie i zbawczy znak naszej wiary w Jezusa Chrystusa. Prace wykonano w konspiracji, gdyż władze komunistyczne nie zezwalały na publiczne praktykowanie miłości Boga oraz uświadamianie Polakom, że tylko pod Krzyżem, tylko pod tym znakiem, Polska jest Polską, a Polak Polakiem. (Adam Mickiewicz)
Z biegiem lat, ten zbawczy zakątek został trochę zapomniany, a nawet „schował się” wśród drzew i zarośli.

Jednak Krzyż to znak zwycięstwa, więc i ten na Buczniku przyciągnął ludzi wiary, po wielu latach niepamięci – dnia 18 września 2011 roku - na uroczystą celebrę Eucharystii. W roku 2016, czyli Roku Miłosierdzia oraz Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski, Krzyż Millenijny poddano gruntownej konserwacji, następnie został też powiększony do 7 metrów, oświetlony i mocno osadzony w ziemi. Obok Krzyża, twórczy parafianie wraz z proboszczem – ks. Krzysztofem Czechem wybudowali Górską Kaplicę Narodu Polskiego, w kształcie namiotu, która służy także jako schron dla ludzi gór i wędrowców.

Poświęcenie górskiej kaplicy miało miejsce 14 sierpnia 2016 r., przy udziale ogromnej rzeszy ludzi na Buczniku, a religijny wystrój wnętrza natchnionej świątyni ukończono i oddano dla kultu podczas Eucharystii sprawowanej 12 sierpnia 2018 r., w 100 – lecie polskiej niepodległości. Kaplicę wykonano w góralskim stylu, posiada stały ołtarz, artystyczne wyposażenie wnętrza z płaskorzeźbami pierwszorzędnych patronów naszej Ojczyzny (Maryja – Królowa Polski, św. Wojciech i św. Stanisław), biało-czerwona wstęga wpleciona w Krzyż, modlitewne wołanie do Boga, godło narodu polskiego – orzeł piastowski z czasów króla Kazimierza Wielkiego, (któremu Piwniczna i parafia zawdzięczają początek) oraz stylizowany napis, określający budowlę. Na szczycie znajdują się jeszcze tablice widokowe, ukazujące teren do obserwacji z Bucznika. Zarówno Krzyż jak i kaplica posiadają odgromienie; zaś na południowej stronie dachu umieszczono solar, dzięki któremu Krzyż Millenijny jest oświetlony i nocą widoczny z różnych stron górskiej Ziemi Czarnych Górali.

Miejsce to ma charakter religijno-turystyczny, ze szczególnym jednak uwzględnieniem sacrum.
To Święta Góra, gdzie przychodzą ludzie wspólnotowo oraz samotnie - gnani wiatrem jak bukowe liście jesienną porą, aby odpocząć … , aby odnaleźć …, aby popłakać …, aby zrozumieć …, aby spotkać Boga …, aby wzmocnić miłość do Boga, Ojczyzny, bliźniego i siebie …, aby frunąć z krzyżem …, aby iść szlakiem prawdziwego szczęścia …, aby wznosić się na obłoku modlitwy ku Niebu …
Stąd szanujmy świętość i polskość tego miejsca.

Stałe spotkania religijno-patriotyczne na Buczniku odbywają się w II niedzielę sierpnia oraz w III niedzielę września. Gospodarzem obiektu jest Parafia rzymsko-katolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Piwnicznej-Zdroju.

„Musicie ducha hartować, aby móc jak orły przelatywać w przyszłość Ojczyzny.”
(kard. Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia)