Jackowa Pościel

SYMBOLICZNY CMENTARZ LUDZI GÓR "JACKOWA POŚCIEL" - DOLINA PAMIĘCI

Miejsce to znajduje się przy żółtym szlaku wiodącym z Piwnicznej-Zdroju na Niemcową (do niemcowskiego szczytu jest około 1,5 km).

Powstało z inicjatywy piwniczańskiego Koła Grodzkiego PTTK nr 16 im. Władysława Oleksego i ono sprawuje nad nim opiekę.

01.03.2004 r. odszedł na niebiańskie polany, właśnie stąd, piwniczański przewodnik beskidzki Jacek Durlak. Koleżanki i koledzy z piwniczańskiego koła PTTK uczcili jego pamięć, stawiając mu kamienny obelisk zaprojektowany przez Tadeusza Ogórka.

Tutaj, na Jackowej Pościeli, jak nazwano to miejsce, odbywają się spotkania turystyczne, spotkania kończące letni sezon turystyczny - zawsze połączone ze Mszą świętą i Różańcem (październik!) i biesiadnym ogniskiem. Wkrótce to miejsce nabrało znaczenia symbolicznego cmentarza.
Zarząd Koła zatwierdził lokalizację dwóch nowych pomników. Jeden z nich poświęcono Stanisławowi Smagdze, sądeckiemu przewodnikowi beskidzkiemu i tatrzańskiemu, który w 1998 r. zmarł tragicznie w Andach na Aconcaqua (Argentyna).

Drugi pomnik upamiętnia czwórkę sądeckich spaleologów: Annę Antkiewicz, Magdalenę Jarosz, Daniela Rusnarczyka, Piotra Trzeszczonia, którzy zginęli w 2004 r. w lawinie śnieżnej podczas wyprawy w Tatrach.
Tradycją stało się, że w rocznicę ich śmierci kapelan sądeckich spaleologów ks. dr Zenon Tomasiak odprawia tu Mszę św..

W tym czasie (2011 r.) powstał pomysł zbudowania ołtarza-kapliczki poświęconej św. Janowi Pawłowi II - członkowi Honorowemu PTTK, który nigdy nie zapomniał wędrówek po Beskidzie Sądeckim. Zmarł 2.04. 2005 r. na Wzgórzu Watykańskim. Podobnie jak poprzednie pomniki i ten projektował Tadeusz Ogórek.

W 2013 r. Symboliczny Cmentarz Ludzi Gór na Jackowej Pościeli powiększył się o kolejny obelisk poświęcony Wojtkowi Wroniewiczowi "Wronie", tragicznie zmarłemu podczas wyprawy w Laponii (2013 r.). Inicjatorami pomnika są jego przyjaciele.

Wielokrotnie Mszę św. na Jackowej Pościeli na zakończenie letniego sezonu turystycznego odprawiał piwniczański proboszcz ks. Jan Wątroba, kapelan piwniczańskiego PTTK.
Tragicznym zrządzeniem losu - zmarł (2013 r.) podczas wędrówki w Gorcach - to jemu właśnie dedykowano nowy pomnik na symbolicznym górskim cmentarzu.

W 2015 r. powstał pomnik z brył skalnych tworzących jakby strome, górskie szczyty. Poświęcony, tym, co w górach drogę wskazywali - koleżankom i kolegom z Koła Przewodników PTTK Oddział Beskid w Nowym Sączu.
Autorem projektu (podobnie jak obelisku ks. Jana Wątroby) jest Tadeusz Ogórek.

Na zboczu pod lasem powstała niewielkich rozmiarów drewniana kapliczka, wewnątrz której znajduje się drewniana rzeźba Chrystusa Frasobliwego. Tak Krynicka Grupa GOPR uczciła pamięć tragicznie zmarłych kolegów: Wojtka Wroniewicza, (2013 r.), Jerzego Hejmeja (2012 r.), Józefa Bulzaka (2007 r.), Łukasza Piekarczyka (2002 r.)

Tuż obok pomnika Przewodników członkowie Klubu Wysokogórskiego z Nowego Sącza i Gdańska uhonorowali kamiennym obeliskiem taternika i alpinistę Kazimierza Gnata (2015 r.)

Za obeliskiem Jacka Durlaka, na jodle zawieszono małą metalową kapliczkę z figurką Michała Archanioła. Poniżej umieszczono tablicę z fr. nekrologu i wierszem poświęconym przewodniczce beskidzkiej Stasi Gocek.

 


SYMBOLICZNY CMENTARZ LUDZI GÓR "JACKOWA POŚCIEL" - DOLINA PAMIĘCI
PIWNICZNA - ZDRÓJ

Kalendarium wydarzeń i dokumentacja fotograficzna.

 

Miejsce powstało z inicjatywy piwniczańskiego Koła Grodzkiego nr 16 im. Władysława Oleksego (PTTK Oddział Beskid w Nowym Sączu). Staraniem koleżanek i kolegów z piwniczańskiego PTTK oraz sympatyków Koła doprowadzono do powstania pomnika upamiętniającego piwniczanina, przewodnika beskidzkiego Jacka Durlaka.

9.10.2005 r. na zakończenie letniego sezonu turystycznego po Mszy św. koncelebrowanej przez proboszcza Piwnicznej-Zdroju i kapelana piwniczańskiego PTTK ks. Jana Wątrobę nastąpiło poświęcenie obelisku.
Wśród zgromadzonych obecna była najbliższa rodzina, koledzy z sądeckiego Oddziału PTTK Beskid wraz z pocztami sztandarowymi i z Koła piwniczańskiego, przyjaciele, znajomi.

Odtąd zawsze zakończenie letniego sezonu turystycznego odbywać się będzie na Jackowej Pościeli w pierwszą niedzielę października. Mieszkańcy miasteczka i górskich przysiółków, turyści, petetekowcy, goprowcy, gromadzą się na tej okolonej lasami polanie, by w niecodziennej scenerii uczestniczyć w Ofierze Pańskiej, później skupiwszy się wokół ogniska, odmówić Różaniec. A potem - jeśli pogoda jest łaskawa (a jest!) - rozpoczyna się prawdziwe biesiadne ognisko: pieczenie kiełbasek, jedzenie górskich przysmaków i nadpopradzkie cudne śpiewanie.

Wśród zgromadzonych spotkać można np. znanego kustosza piwniczańskiego Muzeum Regionalnego Józefa Długosza...

... czy legendarną Królową Gór Babcię Ludwikę Nowakową (trzecia od lewej)...

... lub panią Stefanię Porębską (pierwsza od lewej) niegdysiejszą uczennicę słynnej "szkoły nad obłokami", jak niemcowską szkółkę nazwała pisarka Maria Kownacka.

W 2010 r. Mszę Św. na Jackowej Pościeli odprawia dwóch księży: nowy proboszcz piwniczańskiej parafii ks. Krzysztof Czech (również przewodnik górski) oraz emeryt proboszcz ks. Jan Wątroba kapelan piwniczańskiego PTTK.

Polana, na której do tej pory stał tylko pomnik przewodnika górskiego Jacka Durlaka, wkrótce wzbogacona zostanie o kapliczkę - ołtarz św. Jana Pawła II. Projekt wykonał Tadeusz Ogórek.

Zgromadzeni na zakończenie letniego sezonu turystycznego 2011 r. zobaczyli w połowie już wykonaną budowlę.

Mszę św. odprawiali: kapelan piwniczańskiego PTTK ks. prałat Jan Wątroba i wikariusz ks. Mateusz Kaźmierek. W tym też roku Zarząd Koła zatwierdził powstanie dwóch nowych pomników.

Między powstającą kapliczkę - ołtarzem Jana Pawła II a pomnikiem Jacka Durlaka ustawiono dwa kamienne obeliski (projekt Tadeusza Ogórka). Roboty zakończono przed październikowym spotkaniem.

Pierwszy (na prawo od ołtarza) upamiętnia sądeckich spaleologów, którzy 28 stycznia 2004 r. zginęli w lawinie śnieżnej podczas wyprawy do Jaskini Małej Mułowej w Tatrach Zachodnich. Prezesce SKTJ Annie Antkiewicz, Magdalenie Jarosz, Danielowi Rusnarczykowi i Piotrowi Trzeszczoniowi, którzy poszli w góry i nie wrócili obelisk ten ufundowali przyjaciele grotołazi.
Drugi pomnik upamiętnia Staszka Smagę, przewodnika beskidzkiego i tatrzańskiego, (z zawodu nauczyciela geografii). 13 lutego 1998 roku zginął tragicznie na Aconcaqua ( 6962 m npm.) najwyższym szczycie kontynentów amerykańkich.
Po Mszy św. koncelebrowanej przez ks. prałata Jana Wątrobę, wikariusza ks. Mateusza Kaźmierka pomniki zostały poświęcone.

Letni sezon turystyczny 2012 zakończył się. Opustoszała dolina. Ognisko powoli dogasa. Jednak pamięć o ludziach z pomników, z którymi symbolicznie spotkaliśmy się dzisiaj żarzyć się będzie zawsze.

2013 rok przyniósł dwa tragiczne wydarzenia. W marcu zginął Wojtek Wroniewicz członek Krynickiej Grupy GOPR. Ks. prałat Jan Wątroba, który wspólnie z piwniczańskim proboszczem ks. Krzysztofem Czechem sprawował Eucharystię na zakończenie letniego sezonu turystycznego modlił się za duszę młodego goprowca, a sam, miesiąc później, tragicznie zmarł na gorczańskim szlaku.

Grudzień 2013 r. "przyniósł" na Jackową Pościel nowy obelisk, który Wojtkowi Wroniewiczowi "Wronie" w dowód serdecznej o nim pamięci wystawili przyjaciele. Trzydziestodwulatek zginął 20 marca 2013 roku podczas wyprawy górskiej w Parku Narodowym w Laponii. I choć 1. grudnia był śnieżny i bardzo mroźny, nie przeszkodziło to w odprawieniu Mszy św. i poświęceniu pomnika. Ofiarę Pańską sprawował ks. proboszcz Krzysztof Czech, a uczestniczyli w niej goprowcy, sądeccy i piwniczańscy przewodnicy, przyjaciele i turyści.

Ciepłe, jesienne popołudnie 5. października 2014 roku zgromadziło na Jackowej Pościeli tłum ludzi: mieszkańców Piwnicznej - Zdroju i okolic, przewodników beskidzkich i tatrzańskich z nowosądeckiego Oddziału PTTK Beskid, goprowców, harcerzy, turystów, zmotoryzowanych i na koniach. Przybyli, by wspólnie "zamknąć" letni sezon turystyczny, ale także i po to, by pod obeliskiem ks. Jana Wątroby pomodlić się o łaskę nieba dla swego duszpasterza. Po Msz św. sprawowanej przez piwniczańskiego proboszcza ks. Krzysztofa Czecha, ks. Jacka Wątrobę (brata zmarłego), wikariusza ks. Piotra Obrzuta poświęcono pomnik ks. prałata Jana Wątroby gorliwego sługi bożego i przyjaciela gór. Dokonał tego ks. Jacek - brat zmarłego. Pomnik zaprojektował Tadeusz Ogórek.

W 2015 roku na Symbolicznym Cmentarzu Ludzi Gór został uroczyście odsłonięty, a następnie poświęcony pomnik Przewodników upamiętniający tych co w górach drogę wskazywali. Inicjatorem obelisku, kształtem przypominającym górskie szczyty, jest Koło Przewodników Oddział Beskid w Nowym Sączu, a projekt wykonał członek piwniczańskiego Koła PTTK i Koła Przewodników, przewodnik beskidzki i tatrzański Tadeusz Ogórek. W tym samym dniu (4.10.) poświęcona została oryginalna drewniana kapliczka, którą goprowcy z Krynickiej Grupy GOPR upamiętnili swych kolegów: Łukasza Piekarczyka (zm. 2002 r.), Józefa Bulzaka (zm. 2007 r.), Jerzego Hejmeja (zm.2012 r.), Wojciecha Wroniewicza (zm. 2013r.).

Eucharystię sprawował piwniczański proboszcz ks. Krzysztof Czech w towarzystwie ks. Andrzeja Jedynaka - kapelana sądeckiego PTTK-u, ks. Jacka Wątroby, ks. Stanisława Pachowca z Chomranic oraz ks. Bartosza Mizińskiego z sąsiedniej ryterskiej parafii.
Na Jackową Pościel przybyli w ten piękny październikowy czas przewodnicy i goprowcy z pocztami sztandarowymi, turyści ze Słowacji. Nie zabrakło harcerzy, młodzieży szkolnej, sióstr zakonnych, turystów, gości i oczywiście mieszkańców Piwnicznej-Zdroju (niektórzy przybyli konno!).
Niespodzianką było przybycie Leszka Zegzdy, członka Zarządu Województwa Małopolskiego, który opiekunom Symbolicznego Cmentarza podziękował za piękną inicjatywę i konsekwentne działania.

Zawsze ostatnią częścią październikowego spotkania na zakończenie letniego sezonu turystycznego na Jackowej Pościeli jest wspólne ognisko - w tym roku cudna górska jesień sprawiła, że Dolina Pamięci długo rozbrzmiewała ludzkim gwarem.

W 2015 roku w grudniu przybył w Dolinie Pamięci kolejny pomnik. Przyjaciele z Klubu Wysokogórskiego w Nowym Sączu, klubu Wysokogórskiego "Trójmiasto" w Gdańsku ufundowali taternikowi i alpiniście Kazimierzowi Gnatowi kamienny pamiątkowy głaz. Stanął po prawej stronie pomnika Przewodników. Mszę św. w intencji taternika, alpinisty i poświęcenia dokonał piwniczański proboszcz ks. Krzysztof Czech.

Symboliczny Cmentarz Ludzi Gór stał się ważnym miejscem na żółtym szlaku wiodącym z Piwnicznej-Zdroju na Niemcową. Nie sposób minąć go obojętnie, jest miejscem zadumy nad ludzkim życiem, coraz częściej miejscem spotkań nie tylko z okazji zakończenia sezonu turystycznego (np. pamiętna Msza św. 5 lipca w strugach ulewnego deszczu i przy dźwiękach grzmotu piorunów).

17 lipca 2016 r. w ramach VII Piwniczańskiego Lata dla ducha w Dolinie Pamięci odbyła się Msza św., którą sprawował piwniczański wikariusz ks. Grzegorz Kubalica. Ponieważ cały czas padało, niemożliwe stało się biesiadowanie przy ognisku, ale magia miejsca robi swoje: ludzie przychodzą tu bez względu na pogodę.

2. października 2016 r. złota polska jesień, tu w górach, nie jest pustym sloganem - jesienny krajobraz zachwyca swoją niepowtarzalną urodą. Jackowa Pościel otulona szumem jodeł i graniem wiatru, dziś rozbrzmiewa dziesiątkami głosów.
Coroczna impreza turystyczna kończąca letnie górskie wędrowanie gromadzi - jak zwykle - bardzo dużo ludzi. Rytuał spotkania zazwyczaj jest taki sam. Najpierw Msza św., (którą dzisiaj celebrują czterej kapłani), potem wspólny Różaniec, a następnie ... kiełbaski przy ogromnym ognisku, smakowite placki pasterskie z piwniczańską bryndzą i głośna radość ze wspólnego biesiadowania.
Refleksyjnie nastraja homilia ks. A. Jedynaka, kapelana Oddziału PTTK Beskid w Nowym Sączu. Mówi o cierpieniu tych, którzy skazani są na odejście i o cierpieniu tych, którzy za odeszłymi tęsknią. Przedstawia postać przewodniczki beskidzkiej Stasi Gocek. To właśnie jej mąż ufundował metalową kapliczkę z figurką Michała Archanioła (była jego czcicielką), która zawisła na jodle tuż za obeliskiem Jacka. Poniżej kapliczki tablica z fragmentami nekrologu i wiersz dedykowany Stasi. Poświęcenia dokonał ks. A. Jedynak, a za spokój jej duszy modlili się wspólnie: ks. Piotr Obrzut z piwniczańskiej parafii, ks. Jacek Wątroba, Ojciec Marek SMA, wszyscy zgromadzeni, wśród nich mąż Stasi i syn.
O tym spotkaniu na Jackowej Pościeli można przeczytać w Gościu Niedzielnym (nr 42 z 16.10.2016).