Wykaz dokumentów

Wykaz dokumentów potrzebnych do udzielenia Sakramentów Świętych 
i katolickiego pogrzebu

1. Chrzest

 • akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska i adresy zamieszkania )
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

2. Bierzmowanie

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej
 • zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia S. Bierzmowania

3. 1-sza Komunia Święta

 • metryka chrztu dziecka
 • zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia 1-szej Spowiedzi i Komunii św.

4. Małżeństwo

 • aktualne tj. z datą do 3. Miesięcy wstecz, metryki chrztu
  dowody osobiste
 • ostatnie świadectwo katechizacji ze szkoły podstawowej i ponadpodstawowej
 • świadectwo bierzmowania
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie z Urzędy Stanu Cywilnego ( niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu cywilnego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

5. Pogrzeb katolicki

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej) , jeśli zgon nastąpił poza parafia lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)
 • zgoda własnej parafii, jeśli pogrzeb odbywa się na terenie innej parafii