17.05.2015, Kazanie na Fiedorku, Głoszenie ewangelii to obowiązek każdego ochrzczonego, ks. Piotr Obrzut