19.05.2013, Kazanie na Łazarkówce, Duch Święty jest obecny pośród nas, ks. Mateusz Kaźmierek