29.07.2012, Kazanie na Jaworzynie Kokuszczańskiej, Człowiek jest po to, by być dla drugiego, ks. Krzysztof Czech