15.07.2012, Kazanie przy kapliczce pod Niemcową, Bądźmy głosicielami Ewangelii Chrystusa, ks. Mateusz Kaźmierek