Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa

Opiekun grupy: ks. 
Spotkania w każdy pierwszy piątek miesiąca po wieczornym nabożeństwie.

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa jest stowarzyszeniem skupiającym ludzi pragnących odpowiedzieć na skargę Pana Jezusa w Ogrójcu: „Czy nie mogliście czuwać jednej godziny ze Mną?”.
Jej członkowie starają się swoim wynagrodzeniem i miłością pocieszać Jezusowe Serce, napełnione boleścią z powodu zapomnienia i niewdzięczności ludzkiej. To Serce, zranione niegdyś na krzyżu włócznią setnika, a wciąż ranione przez nasze grzechy, mimo iż jest Ono źródłem mocy i chrześcijańskiej nadziei. Dewizą Arcybractwa jest więc: cześć, miłość, wynagrodzenie Sercu Jezusa.
W tym celu członkowie Straży obierają sobie jedną godzinę w ciągu dnia, aby wśród codziennych zajęć, myślą i sercem towarzyszyć Jezusowi obecnemu w tabernakulum, oddawać Mu cześć, wynagradzać i ofiarowywać swoje życie, a nade wszystko wierną miłość.

Zelatorzy w poszczególnych dzielnicach parafii:

  • Beata Sega
  • Teresa Długosz
  • Krystyna Kulig
  • Zofia Lisowska
  • Teresa Wójcik
  • Zofia Kumorek
  • Janina Tomasiak
  • Maria Sikorska
  • Maria Tokarczyk
  • Maria Piwowar