Grupa Biblijna - "Czytamy Pismo Święte"

Celem spotkań, przeznaczonych dla dorosłych, jest lepsze poznanie Pisma św.
Spotkania: wtorek, po wieczornym nabożeństwie, w Domu Katechetycznym.
Opiekun grupy: ks. Janusz Balasa

Biblijny Krąg w parafii Piwniczna - Zdrój istnieje od kilku lat. 
Założycielem grupy był ks. Prałat Jan Wątroba. Grupa ta liczy około 20 - 30 osób. 
Każda lekcja jest cenna dla tych, którzy Pismo Święte traktują jako fundament życia duchowego. Lektura Biblii nie jest łatwa, ktoś powiedział - „Biblia jest żywiołem bez dna i granic”.
Słowo Boże kształtuje sposób życia patrzenia na świat i na drugiego człowieka. „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” (św. Hieronim).

Dla przypomnienia - zasady czytania Pisma Świętego:
Modlitwa przed medytacją: Panie Jezu, Ty jesteś Światłością świata. Kto idzie za Tobą nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Nie ukrywaj przede mną Twej mądrości, a ponieważ powiedziałeś: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy w Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije”(J. 7,37), racz mi objawić swoje tajemnice. Pobłogosław mnie Boże!.
Czytaj codziennie w Biblii wyznaczony fragment. Pozwoli ci to lepiej poznać Stwórcę i Jego wolę. Pomyśl o tym co przeczytałeś. Jaka jest główna postać w przeczytanym tekście? Czego można się nauczyć, dowiedzieć o Bogu? Czy znajdujesz tutaj dobry przykład do naśladowania czy zły, do wystrzegania się go? Który werset tekstu jest dla Ciebie najpiękniejszy?
Podkreśl czy wypisz w notatniku - kalendarzyku złoty werset. Przypomnij go sobie w ciągu dnia. Zrealizuj te słowa w codziennym swoim życiu. 

Gorąco zachęcamy do tego, aby samemu codziennie podejmować wysiłki zmierzające do pogłębienia naszej znajomości biblijnych zagadnień. 
Biblia - to coś więcej niż tylko Księgi, gdyż one są Księgami żywego Słowa, którym jest sam Jezus Chrystus, a który mówiąc do nas, sam realnie staje się wśród nas obecny.
Dlatego za Romanem Brandstaetterem zanieśmy hymn do Biblii:


„Bądź pozdrowiona
I pochwalona,
I błogosławiona
Biblio
Pan ukształtował Twoje gardło,
Wyrzeźbił Twoje podniebienie
I tchnąwszy w Ciebie swój Głos
Uczynił go Głosem Twoim
Pozdrowiona
I pochwalona,
I błogosławiona,
Księgo …”