Jubileusz Roku 100 - lecia urodzin Służebnicy Bożej Janiny Woynarowskiej