Peregrynacja Jezusa Miłosiernego 2013 - akt oddania

Piwniczna – Zdrój, 29 IX R.P. 2013

Panie nas – Jezusie Miłosierny, w Swojem świętem Łobrazie bez nasom górsko ziemie wędrujący dzisiok, ło tem jesiennem casie, kiej już trza Ci iś pozaziyrać dali, klękomy przed Tobom – jako cynili to bez wieki nasi łojcowie i prosemy, łostoń z nami, bydź z nami już stale – w serduskaf dzieci, w dusaf młodyf ludzi, króluj w rodzinaf, w nasyf chołpaf, promycki Swoje święte łaski spuś na starsyf, choryf, łopusconyf a i tyz na tyf, co tutok przyjyzdzajom łodpocywać i chodzić po góraf. Miyj w Swojem starunku siostry zakonne i nos – pastyrzy Swoje Łowcarnie . Prosemy Cie Panie, łobdziyl nos Swojemu darami, coby serca zakwitały Twojom świętom miłościom. Spomnij tyz, Panie, na duse tyf, co gazdowali na tyj górski ziemi przed nami a teroz w cyśccu wyziyrajo Twojego zmiłuwanio.

Panie nas – Jezusie Miłosierny, klęcemy dzisiok przed Tobom i tak barz, z głębie serca, kcemy Cie przeprosić za wszystko, co buło w nos dotla: złe, grzysne, śkaradne i nijakie. Zmiłuj sie, prosemy, niekze łaska obmyje nos nicem śrybelny potócek spod wiyrchów i duse bedom, jako śniyg biołe.

Panie nas – Jezusie Miłosierny, klęcemy, coby Ci jesce barz podziękuwać za błogosławiony cas Twojego strycenio sie z nami tutok – w piwnicańskiem kościele, ale jesce bardzi, w zakoncinie nasyf dus. Jakie to scenście, przyjmować Gościa tak wycekuwanego.

Panie nas – Jezusie Miłosierny, chodzis po nasem Beskidzie i cynis go Ziemiom Świętom, a z Tobom chodzom Apostolowie Miłosierdzio – święto siostra Faustyna i błogosławiony Jan Paweł II, bliski nasem sercom Pielgrzym. Błogosławieni Wedrowcy, wstawiejcie sie za nami.

Święta siostro Faustyno – modlij sie za nami.
Błogosławiony Janie Pawle II – modlij sie za nami.
Maryjo, Patronko nase parafie – modlij sie za nami.

Amen.