Modlitwa za wstawiennictwem św. Jana Pawła II - zadumanego wędrowca

Boże miłosierny i sprawiedliwy; Boże wielki i przyobleczony w małą ludzką naturę; Boże gór i dolin; Boże opiekujący się naszą Ojczyzną; Boże obecny w Nadpopradzkim Beskidzie; Boże świętego Jana Pawła II i każdego z nas – dziękujemy za wszelkie dary, które od Ciebie otrzymujemy. Spraw Panie, abyśmy wpatrując się w życie i postać Papieża z Polski – zadumanego wędrowca z naszego Placu, byli jak on, dobrzy, pobożni i tacy zwyczajni, jak chleb z domowego pieca.
Święty Janie Pawle II przesuwający kolejne paciorki Różańca, wstawiaj się w Niebie za naszą piwniczańską wspólnotą Kościoła – tych wiernych i zagubionych na mglistym horyzoncie XXI wieku, turystów, kuracjuszy oraz górskich wędrowców podążających w pielgrzymce wiary z pełnym plecakiem ludzkich spraw po pięknych szlakach Nadpopradzkiego Beskidu.
Boże, udzielaj ciągle niebiańskiej mądrości, mocy i pokrzepienia na drodze wiary. Pomóż nam być wiernymi Twoim zasadom i natchnieniom Ducha, wiejącego w krajobrazie zbawienia.

Święty Janie Pawle II – zadumany wędrowcze z Piwniczańskiej Ziemi – módl się za nami.