Modlitwa do naszej Matki

Święta Maryjo, Matko subtelna i kochająca z piwniczańskiej świątyni, Kobieto Chleba doczesnego i wiecznego, przeżywająca cierpienie i zatroskanie tych, którzy walczą o przeżycie. Uczyń nas wrażliwymi na biedę i wołanie ludzi głodnych oraz wspieraj szukających chleba między swymi i z dala od rodzinnego domu. Zburz niesprawiedliwy porządek świata ludzi żyjących w XXI wieku, pośród kwiatów i betonowych chodników, gdzie bogacze Północy żyją w diabelskim zbytku a głodni Południa szukają pajdy chleba na wysypiskach śmieci. Zmniejsz łzy biedaków, dla których ziemia rodzinna stała się zbyt gorzka. Uczyń lżejszą ich samotność i wygnanie. Nie wystawiaj ich na poniżenie odrzucenia przez Matkę Ojczyznę. I zahamuj egoizm tych, którzy usadowili się wygodnie na uczcie życia, bo na stole nie brakuje nakryć, lecz chęci, aby dostawić do niego więcej miejsc. Święta Maryjo, wędrująca z pośpiechem w góry i Patronko naszej górskiej wspólnoty Kościoła, pomóż nam być ludźmi CHLEBA: ludźmi eucharystycznej obecności Boga w wielkiej Tajemnicy Chleba oraz ludźmi o smaku razowego chleba z matczynego pieca miłości.

Święta Maryjo , Kobieto Chleba – módl się za nami.
Święta Maryjo, Matko Polaków – módl się za nami.
Święta Maryjo, Matko Czarnych Górali – módl się za nami.
Święta Maryjo, kochająca Matko z piwniczańskiego kościoła – módl się za nami.
Święta Maryjo, Matko i Opiekunko Nadpopradzkiego Beskidu – módl się za nami.