Ogłoszenia duszpasterskie - XII Niedziela Zwykła - 19.06.2022

1. Na drodze naszej wiary wielką rolę odgrywa świątynia, zarówno materialna, jak i duchowa. Każdy z nas jest odpowiedzialny za jej piękno i świeżość. Oktawa Bożego Ciała stanowi czas umocnienia i jeszcze mocniejszego zawierzenia Bogu Miłości.

2. Bóg zapłać za pomoc w organizacji oraz pobożnym przeżywaniu uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej na Placu św. Jana Pawła II: pracownikom parafialnym, Liturgicznej Służbie Ołtarza, Straży Pożarnej, Orkiestrze, Policji, „Dolinie Popradu”, przygotowującym ołtarze oraz użyczającym budynki, ofiarującym kwiaty, niosącym sztandary i feretrony, dbającym o piękno Placu, skarpy i terenu wokół świątyni, dzieciom, młodzieży, dorosłym, ludziom starszym, osobom konsekrowanym, kapłanom, gościom i parafianom wielbiącym Boga, który karmi nas oraz błogosławi ku zdrowi duszy i ciała.

3. Na Eucharystię z procesją w Oktawie Bożego Ciała zapraszamy w dni powszednie, o godz. 19:00. Bóg czeka w kościele na swoje duże i małe dzieci. W czwartek – 23 czerwca nastąpi błogosławieństwo dzieci oraz poświęcenie wianków i kwiatów.

4. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przeżywamy w liturgii w najbliższy piątek, także poprzez procesję eucharystyczną po wieczornym Łamaniu Chleba i modlimy się o świętość życia kapłanów. Natomiast w sobotę czcimy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.

5. W tym tygodniu kończymy rok szkolny i katechetyczny. Dyrekcje szkół i przedszkoli, wychowawców, nauczycieli (także emerytowanych), rodziców, dzieci i młodzież zapraszamy do kościoła na eucharystyczne dziękczynienie za czas wzrastania oraz powierzenie okresu wakacji Bożej Opatrzności, według następującego porządku:

  • dzieci z przedszkola oraz klas: 0 – III, piątek, godz. 10:00;
  • młodzież klas: IV – VIII, piątek, godz. 8:00.

Dzieci i młodzież (również szkół średnich) spowiadamy dodatkowo w czwartek, od godz. 17:30.

6. Organizator i Pocieszyciel, czyli Duch Święty wiejący w piwniczańskiej wspólnocie Kościoła doprowadził do końca wzmacniające i ożywiające dzieło, któremu na imię „Boża Wiosna”. Ludziom dobrej woli, zaangażowanym na różne sposoby w 17 konkretnych spotkań, składamy wdzięczne: „Bóg zapłać”. To był piękny, solidarny i soczyście zielony czas, przeżywany w radosnym i ewangelizacyjnym klimacie.

7. Zachęcamy do nabycia „Apostolstwa Chorych”, nowego numeru „Gościa Niedzielnego” z artykułem o zagrożeniach, na jakie są narażone dzieci nadmiernie korzystające ze smartfonów i internetu oraz „Extra Gościa” – w cenie 10 zł, który w całości został poświęcony pobożności eucharystycznej.

8. Z naszej parafii odszedł do wieczności śp. Andrzej Leśniak. Miłosiernemu Bogu, polecajmy jego nieśmiertelną duszę.