Modlitwa za Kapłana

Podobnie jak w latach ubiegłych Rodzinne Stowarzyszenie Dużych i Małych "Chołpina" zaprasza do modlitwy za Kapłanów.
Również i w tym roku Stowarzyszenie proponuje objąć pamięcią modlitewną Kapłanów pochodzących z naszej parafii. Dlatego na liście prócz nazwisk Księży posługujących w parafii są nazwiska Kapłanów Rodaków.
W związku z panującą pandemią koronawirusa tekst Modlitwy za Kapłana jest dostępny tylko na stronie internetowej naszej parafii.
Zechciejmy przyłączyć się modlitewnie do tej inicjatywy.