Ogłoszenia duszpasterskie - V Niedziela Zwykła - 09.02.2020

1. Jezus Chrystus wzywa nas, abyśmy byli „solą ziemi oraz światłością świata” w otaczającej rzeczywistości. Takie życie to przywilej ale i obowiązek prawdziwego chrześcijanina. Przykład smakowitego oraz świetlanego postępowania zostawił nam Prymas Tysiąclecia, ks. Stefan kard. Wyszyński – wnet błogosławiony Kościoła.

2. W piwniczańskiej wspólnocie wiary, której patronką jest Matka Boża witamy gości i życzymy zbawczych doznań w kościele, na stokach narciarskich czy podczas śnieżnych wędrówek po górach.

3. Bóg zapłać za wszelkie ofiary złożone dzisiaj na tacę, wpłacone na konto czy przekazane osobiście, a przeznaczone na prace prowadzone w naszej świątyni. Oprócz prac wykonywanych z boku, np. renowacji stacji Drogi Krzyżowej czy żyrandoli i kinkietów, wnet zaczniemy wykonywać parapety kamienne przy poszczególnych oknach, podobnie jak w prezbiterium. Dziękujemy za życzliwość oraz wspólnotowe zrozumienie.

4. Składka w przyszłą niedzielę zostanie przeznaczona na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, gdzie studiuje dwóch naszych braci.

5. Na modlitwę o beatyfikację Służebnicy Bożej Janiny Woynarowskiej – piwniczańskiej rodaczki, zapraszamy w poniedziałek, 10 lutego, zwłaszcza podczas wieczornej Mszy świętej.

6. Kolejne spotkania formacyjne połączone z katechezą sakramentalną odbędą się wg następującego porządku:
• dzieci klas III wraz z rodzicami – wtorek, godz. 17:00;
• młodzież klas VIII, także z rodzicami – czwartek, godz. 17:00.

7. Natomiast zebranie Akcji Katolickiej odbędzie się za tydzień, 16 II, o godz. 15:00 w Domu Katechetycznym.

8. Warto przekazać 1 % swojego podatku na potrzeby Caritas Diecezji Tarnowskiej, która prawdziwie i konkretnie służy w duchu miłosierdzia ludziom potrzebującym. W gablocie znajduje się plakat, ułatwiający dokonanie wpisu na formularzu podatkowym, zaś praktyczne ulotki na regale pod chórem.

9. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej, zwłaszcza „Gościa Niedzielnego” z wieloma dobrymi artykułami, odnoszącymi nasze sprawy do Boga i wiary.